RODO

Co oznacza ten termin?

 25.05.2018 weszło w  życie nowe prawo o nazwie Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych (w skrócie RODO). W związku ze zmianami w systemie ochrony danych osobowych wynikającymi z wejścia w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku [RODO], chcielibyśmy Ci przekazać kilka informacji.

Administrator Twoich  danych osobowych?

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Domino House Andrzej Pierzakowski. Firma zarejestrowana jest pod nr NIP 666-185-41-04 w Gdańsku. (adres do kontaktu w sprawach danych osobowych: Mieszkania.Andrzej@gmail.com ).

2. W przypadku wyrażenia przez Ciebie dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych, są one przetwarzane wyłącznie w celach, na które wyraziłeś/aś zgodę.

W jakich celach przetwarzamy dane?

 - przekazanie oferty usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

- przekazanie oferty usługi doradztwa kredytowego przez Administratora danych osobowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody,

- wykonania i rozliczenia umowy zawartej z Administratorem danych osobowych – nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy,

- marketingowych – nie dłużej niż do czasu cofnięcia zgody albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na cele marketingowe.

3. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych osobowych stanowią przepisy:

 - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych,

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w przypadku podejmowania na Twoje żądanie czynności przed zawarciem umowy, a także w związku z realizacją umowy,

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w związku z obowiązkiem przechowywania dokumentacji podatkowej do czasu przedawnienia zobowiązania podatkowego oraz obowiązków wynikających z innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego,

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby związane z dochodzeniem roszczeń przez każdą ze stron.


Bezpieczeństwo Twoich danych

4. Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione, za Twoją zgodą bankom i firmom deweloperskim, z którymi współpracujemy.

5. W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te możesz zrealizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, lub telefonicznie.

6. Jeżeli udzieliłeś/aś zgody na przetwarzanie danych osobowych, informujemy że w dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: Mieszkania.Andrzej@gmail.com , a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

7. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

Facebook