G
S
NW
Grunt, Sprzedaż, 17000.0 m2, Gdańsk
Powierzchnia
17000.0 m2
Cena za m2
647 PLN

Grunt, Sprzedaż, 17000.0 m2, Gdańsk

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
Gdańsk
mapa
11 000 000 PLN
11 000 000 PLN
11 000 000 PLN
647 PLN
17000.0 m2
200.00
85.00
884986

Opis nieruchomości

.
Gdańsk, ul. Brzoskwiniowa MPZP z 017-M/U3 (karta terenu) z dopuszczeniem małych hurtowni
.
OFERTA posiada FILM z DRONA !

.
Działki budowlane na terenie mieszkaniowo-usługowym, objęte planem miejscowym.
Działki zlokalizowane w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Armii krajowej.

Oferta składa się z trzech działek w obrębie Jasień 0049
nr 357/13 o pow. 5.002 m2; nr 357/6 o pow. 5.999 m2; nr 357/7 o pow. 5.999 m2.

• Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

• Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
karta terenu oznaczonego symbolem 017-M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, z dopuszczeniem małych hurtowni do 200 m2 powierzchni użytkowej.
.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6,0 m od wschodniej granicy
terenu (wzdłuż projektowanej ulicy dojazdowej 028-KD80) i zachodniej granicy terenu
(wzdłuż ulicy Brzoskwiniowej 032-KD80) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją:
a) minimalna: dowolna,
b) maksymalna: 20%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej
inwestycją:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej: 70%,
b) dla zabudowy usługowej: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: 0,
b) maksymalna: 1,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;

5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: dowolna,
maksymalna:
- dla budynków z dachami płaskimi: 10 m,
- dla budynków z dachami stromymi: 13 m,
- dla dominanty, o której mowa w ust. 12 pkt 6: 16 m,

6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 8;

7) formy zabudowy: wolnostojące i bliźniacze;

8) kształt dachu: dowolny.

.
Pozostałe zapisy można znaleźć w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku w UCHWALE NR L/1474/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2018 r.
.
• Łączna powierzchnia działek 17 000 m2

FILM z DRONA !
• Działki zlokalizowane są na wzgórzu z piękną widokową panoramą co możemy zobaczyć  w linku oferty
lub na poniższym linku https://youtu.be/NYVGQRUDd4U.
TINY PL/R81GZ (w miejsce odstępu należy dodać kropkę przed PL)

 

UCHWAŁA NR L/1474/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2018
www.tiny.pl/r3j3p
www TINY (.) PL/r3j3p============================================================================
.
Z poważaniem zespół Agencji Nieruchomości DominoHouse PL
.
DominoHouse pl
600-731-777
.
============================================================================Prezentacja nieruchomości


Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Inne w tej kategorii Pokaż inne oferty

Inne w tej kategorii Pokaż inne oferty

3 900 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Kielecka

Gdańsk

3938.0 m2

11 000 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook