G
S
NW
Grunt, Sprzedaż, 17000.0 m2, Gdańsk
Powierzchnia
17000.0 m2
Cena za m2
541 PLN

Grunt, Sprzedaż, 17000.0 m2, Gdańsk

Grunt
Sprzedaż
Na wyłączność
Gdańsk
mapa
9 200 000 PLN
9 200 000 PLN
9 200 000 PLN
541 PLN
17000.0 m2
200.00
85.00
884986

Opis nieruchomości

.
Gdańsk, ul. Brzoskwiniowa MPZP z 017-M/U3 (karta terenu) z dopuszczeniem małych hurtowni
.
OFERTA posiada FILM z DRONA !

.
Działki budowlane na terenie mieszkaniowo-usługowym, objęte planem miejscowym.
Działki zlokalizowane w pobliżu głównego ciągu komunikacyjnego przy ulicy Armii krajowej.

Oferta składa się z trzech działek w obrębie Jasień 0049
nr 357/13 o pow. 5.002 m2; nr 357/6 o pow. 5.999 m2; nr 357/7 o pow. 5.999 m2.

• Stan ewidencyjny i prawny nieruchomości - uregulowany

• Działki objęte są Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
karta terenu oznaczonego symbolem 017-M/U31 teren zabudowy mieszkaniowo - usługowej, z dopuszczeniem małych hurtowni do 200 m2 powierzchni użytkowej.
.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1) linie zabudowy: maksymalne nieprzekraczalne w odległości 6,0 m od wschodniej granicy
terenu (wzdłuż projektowanej ulicy dojazdowej 028-KD80) i zachodniej granicy terenu
(wzdłuż ulicy Brzoskwiniowej 032-KD80) - jak na rysunku planu;

2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej objętej
inwestycją:
a) minimalna: dowolna,
b) maksymalna: 20%;

3) minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej dla działki budowlanej objętej
inwestycją:
a) dla zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej: 70%,
b) dla zabudowy usługowej: 50%;

4) intensywność zabudowy dla działki budowlanej objętej inwestycją:
a) minimalna: 0,
b) maksymalna: 1,0, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;

5) wysokość zabudowy:
a) wysokość budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: minimalna: dowolna,
maksymalna:
- dla budynków z dachami płaskimi: 10 m,
- dla budynków z dachami stromymi: 13 m,
- dla dominanty, o której mowa w ust. 12 pkt 6: 16 m,

6) inne gabaryty i parametry zabudowy: dowolne, z zastrzeżeniem ust. 12 pkt 8;

7) formy zabudowy: wolnostojące i bliźniacze;

8) kształt dachu: dowolny.

.
Pozostałe zapisy można znaleźć w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku w UCHWALE NR L/1474/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2018 r.
.
• Łączna powierzchnia działek 17 000 m2

FILM z DRONA !
• Działki zlokalizowane są na wzgórzu z piękną widokową panoramą co możemy zobaczyć  w linku oferty
lub na poniższym linku https://youtu.be/NYVGQRUDd4U.
TINY PL/R81GZ (w miejsce odstępu należy dodać kropkę przed PL)

 

UCHWAŁA NR L/1474/18 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 29 marca 2018
www.tiny.pl/r3j3p
www TINY (.) PL/r3j3p============================================================================
.
Z poważaniem zespół Agencji Nieruchomości DominoHouse PL
.
DominoHouse pl
600-731-777
.
============================================================================Prezentacja nieruchomości


Zdjęcia nieruchomości

Pokaż mapę
Masz pytania? Skontaktuj się z nami.

Inne w tej kategorii Pokaż inne oferty

Inne w tej kategorii Pokaż inne oferty

3 900 000 PLN
Kup za PLN msc
Grunt
Sprzedaż

Kielecka

Gdańsk

3938.0 m2

9 200 000 PLN
Sprawdź ratę chevron_right

To pole jest wymagane
phone
Facebook